EXCLUSIVE ESTATES

Efter drygt 28 års yrkeserfarenhet av försäljning av exklusiva bostäder i
Stockholm och södra Spanien har vi nu öppnat nytt kontor i Mae Phim på
Thailändska östkusten. I Spanien kommer vi att kunna presentera nya
spännande projekt då vi inlett samarbete med en av kustens största aktörer och i Thailand exklusiva villor och större våningar.

Hemsidan är under produktion och kommer att presenteras här inom kort.
För vidare information vänligen kontakta oss.
Telefon: 08-188410
Mobil: 070-7496692
E-post: thomas@exclusiveestates.se